• ลิตภัณฑ์

  ผลิตภัณฑ์ >> เครื่องแกะสลักเลเซอร์ >> SmartMark Mini

 • A
  pplication  SmartMark

  Materials Sample

  Metals
       such as:
        - Steel
        - Brass
        - Copper
        - Platinum
        - Gold
        - Silver
        - Titanium
        - Stainlesss steel
        - Aluminum
    Anodize
    PVC
    Marble
    Semi-precious stones
    Mirror
    Plating materials (all kinds)
    PCB Plate
    IC Plate
    Paper
    Sandpaper
    Resin
    Polyoxymethylene (POM)
    Etc

     

     

  iMarkPlus+

  Materials Sample

  Metals
       such as:
        - Steel
        - Brass
        - Copper
        - Platinum
        - Gold
        - Silver
        - Titanium
        - Stainlesss steel
        - Aluminum
    Anodize
    Plastic ABS, PC, PE
    PVC
    Marble
    Semi-precious stones
    Mirror
    Plating materials (all kinds)
    PCB Plate
    IC Plate
    Paper
    Sandpaper
    Resin
    Polyoxymethylene (POM)
    Etc.

  EcoMark

  Materials Sample

  Metals
       such as:
        - Steel
        - Brass
        - Copper
        - Platinum
        - Gold
        - Silver
        - Titanium
        - Stainlesss steel
       - Aluminum

    Anodize
    Plastic ABS, PC, PE
    PVC
    Marble
    Semi-precious stones
    Mirror
    Plating materials (all kinds)
    PCB Plate
    IC Plate
    Paper
    Sandpaper
    Resin
    Polyoxymethylene (POM)
    Etc

     
   

  R Mark

  Materials Sample

  Cellular phone cover
  Digital camera component
  Key pad
  Painted components
   
     
      
       
       
      
   

   

   

   

  Trotec

  Materials Sample

  Acrylic
  Anodizing:
  Paper cards
  Ceramic
  Cork
  Fabric
  Foam
  Glass
  Leather
  Wood
  Melaminee
  Paper
  Plastic
  Rubber
  Stainless steel
  Stone
  Plywood
  Glass
  Other types of wood
  Other non-metal
   
   

     

     

    

    

   

  High Q Mark

  Materials Sample

  IC Package Semiconductor
  PP Compound