• ลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์ >> เครื่องตัดเลเซอร์
 • เครื่องตัดเลเซอร์

   

          เป็นการออกแบบที่บรรจงและสร้างสรรค์ ที่สามารถนำมาติดเลเซอร์หลายชนิด  ใช้กับงานประเภท แผ่นเรียบ จำพวกโลหะ และอโลหะ  สามารถใช้ทั้งตัดและแกะสลักได้ ภายในตัวเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถตัดงานขนาดใหญ่ได้   ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว

   

 • A
  pplication  Profiter

  Metrail Sample

  Metal
  such as:

  • Steel
  • Brass
  • Copper
  • Platinum
  • Gold
  • Silver
  • Titanium
  • Stainlesss steel
  • Aluminum

   

  Profiter SM

  Metrail Sample

  Metal
  such as:

  • Steel
  • Brass
  • Copper
  • Platinum
  • Gold
  • Silver
  • Titanium
  • Stainlesss steel
  • Aluminum


   

  Trotec

  Metrail Sample

  Acrylic
  Paper cards
  Ceramic
  Cork
  Fabric
  Foam
  Glass
  Leather
  Wood
  Melamine
  Paper
  Plastic
  Rubber
  Stone
  Plywood
  Glass
  Other types of wood
  Other non-metal