• ลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ >> หุ่นยนต์เลเซอร์
  • หุ่นยนต์เลเซอร์

     

             หุ่นยนต์เลเซอร์สำหรับตัดหรือเชื่อมงาน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Fiber Laser ออกแบบมาเพื่อประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะชิ้นงาน 3 มิติ ตัดหรือเชื่อมชิ้นงานได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและแม่นยำ สามารถป้อนโปรแกรมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้ถึง 6 แกน พร้อมทั้งมีหัวตัดแบบปรับระยะตัดอัตโนมัติ ป้องกันการชนงานได้อย่างปลอดภัย

  • A
    pplication