• ลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ >> วัสดุ พลาสติกเนมเพลท
  • วัสดุ พลาสติกเนมเพลท

    สุดยอดนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นมา เพื่อกระบวนการผลิตที่ง่ายขึ้น โดยสามารถใช้งานได้ทั้ง เครื่องจักรเลเซอร์ และเครื่อง CNCRouter โดยแผ่นพลาสติก 2 สีนี้ สามารถนำไปใช้ในงานแกะสลัก งานผลิตป้ายเนมเพลทและป้ายอื่นๆอีกมากมาย โดยวัสดุชนิดนี้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการให้กับการลดขั้นตอนในการผลิตของธุรกิจคุณทั้งลดในเรื่องของเวลา, ค่าใช้จ่าย และลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต
  • A
    pplication