C
areers


       ผู้บุกเบิกและบริษัทชั้นนำด้านเลเซอร์ของประเทศไทย ตัวแทนจำหน่ายเครื่องเลเซอร์ชั้นนำของโลกสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ออกแบบและสร้างเครื่องจักรเลเซอร์ และระบบอัตโนมัติชั้นนำ รับปรึกษาการประยุกต์
การใช้งาน เชื่อม ตัด เจาะ และมาร์คด้วยเลเซอร์ รับบริการแกะสลักและเขียนลวดลายชิ้นงานคุณภาพสูงด้วยเลเซอร์ บริษัทมีการขยายและเติบโตด้วยความมั่นคง ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ (คลิกดูแผนที่) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติ สมัครร่วมงานกับบริษัทชั้นนำอย่างเรา

(คลิกที่ชื่อตำแหน่ง เพื่อดูรายละเอียด)

Sales Executive (ด่วนมาก!!)

รับผิดชอบงานด้านการขายอุปกรณ์และเครื่องจักรเลเซอร์คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดีในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้

Training

รับผิดชอบงานด้านการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรเลเซอร์แก่ลูกค้าคุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน หรือ ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้-ดี
 • :: เงินเดือน ตามประสบการณ์ ::

Marketing Executive เงินเดือน: 15,000-25,000 บาท

ดูแลระบบฐานข้อมูลลูกค้าเก่าและใหม่ ติดต่อนำเสนอสินค้าทางโทรศัพท์, Online Marketing ประสานงาน
การจัดงานแสดงสินค้า จัดทำเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาดหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25-30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต, Microsoft office, E-mail, etc.
 • มีทักษะในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะการประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และปรับตัวได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานส่งเสริมสินค้าและบริการ

Programmer เงินเดือน: 25,000-35,000 บาท

ออกแบบและพัฒนาการเขียนโปรแกรม Microcontroller, Embedded Software, Mobile Application, AI, IOT, PLC, SCADAคุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วัดคุม ฟิสิกส์ประยุกต์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 3-8 ปี
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม Microcontroller, Embedded Software, Mobile Application, AI, IOT, PLC, SCADA, etc.

(Information Technology Support)

1. ติดตั้ง ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ระบบ Hardware, Software, Network, Server, Internet, email, CCTV, Wireless และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆภายในองค์กร
2. ให้คำปรึกษา ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในองค์กร
3. วิเคราะห์ วางแผนและแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่อง Network
 • มีใจรักงานด้านบริการ มีทักษะในการประสานงานและมีความคล่องตัวในการทำงาน

Technician

งานประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร บริการและดูแลลูกค้าหลังการขายคุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.สาขาอิเล็คทรอนิคส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์ด้านการประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรหรือการบริการหลังการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้

Software Engineer

1. เขียนโปรแกรมบนระบบปฎิบัติการ Windows
2. เขียนโปรแกรมใช้งาน Database
3. เขียนโปรแกรม Microcontrollerคุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมบนระบบปฎิบัติการ Windows อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม PLC และการทำงานด้าน electronics

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านทาง Website : http://www.photonics-science.com/

- ส่งข้อมูลการสมัครมาที่ Email : jobs@photonics-science.com

- โทรศัพท์ : 02-172-8578 ต่อ 54 (แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ Photonics Science Co., Ltd. 9/10 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520