A
rticles


Acronyms & Characteristic of Optics
Acronyms & Characteristic of Optics

Acronyms & Characteristic of Lens Co2


ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จ จากตลาดประเทศไทยสู่ต่างประเทศ จุดเริ่มต้น ..
ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จ จากตลาดประเทศไทยสู่ต่างประเทศ จุดเริ่มต้น ..

คุณอัศเชาวน์ เล่าว่า จุดเริ่มต้นของบริษัทนั้น เมื่อก่อนบริษัทผมทำเรื่องไม้ยางเป็นหลัก พวกงานเครื่องใช้ในครัว (Kitchenware)โ ดยใช้ไม้ยางเป็นหลัก ในบ้านเราจะปลูกยางเยอะ สวนยางก็เยอะ พอต้นยางเริ่มแก่เขาก็จะต้องตัดทิ้งอยู่แล้ว เขาไม่สามารถนำไปใช้อะไรได้ ก็ตั


Cleaning and Handling Methods For Co2 Optics
Cleaning and Handling Methods For Co2 Optics

Chapter 5 Aggressive Cleaning (Spatter)


Cleaning and Handling Methods For Co2 Optics
Cleaning and Handling Methods For Co2 Optics

Chapter 4 Moderate contamination (spittle, oils)


Cleaning and Handling Methods For Co2 Optics
Cleaning and Handling Methods For Co2 Optics

Chapter 3 Fingerprints, oil, other visual contaminants


Cleaning and Handling Methods For Co2 Optics
Cleaning and Handling Methods For Co2 Optics

Chapter 2 Dust or small loose particles on the surface


การผลิตตรายางด้วยเลเซอร์
การผลิตตรายางด้วยเลเซอร์

ในปัจจุบันการทำตรายางมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งเรื่องของเวลา และคุณภาพของชิ้นงาน เครื่องเลเซอร์สำหรับผลิตตรายางจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านการช่วยลดเวลาในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการแกะสลักข้อความในแบบตัวอักษร และโลโก้ ที่มีความระเอียดสูง


เครื่องตัดและแกะสลักด้วยเลเซอร์ สำหรับ FabLabs, Maker Spaces , โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
เครื่องตัดและแกะสลักด้วยเลเซอร์ สำหรับ FabLabs, Maker Spaces , โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

ในยุคของการผลิตแบบดิจิตัลมีการนำวัสดุที่แตกต่างกันมากมาย เช่น กระดาษ, ไม้MDF, ไม้, อะคริลิค, สิ่งทอ, พลาสติก, ยาง, โพลีเอสเตอร์ หรือ ฟิล์ม ซึ่งวัสดุที่กล่าวมานี้ สามารถผลิตโดยเครื่องเลเซอร์ Trotec ได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถทำงานได้ทุกชนิดทั้งตัด และแกะสลักโ


 Cleaning and Handling Methods For Co2 Optics
Cleaning and Handling Methods For Co2 Optics

Chapter 1 Equipment preparation


Cleaning and Handling Methods For Co2 Optics
Cleaning and Handling Methods For Co2 Optics

Primary Chapter (Cleaning Instructions)


Chapter 3 Ultra Low Absorption Lens or ULA Lens
Chapter 3 Ultra Low Absorption Lens or ULA Lens

Recommended high quality CO2 lenses from Ophir Ophir's CO2 laser lenses are available in 3 grades :


Chapter 2 Low Absorption Lens or LA Lens
Chapter 2 Low Absorption Lens or LA Lens

Recommended high quality CO2 lenses from Ophir Ophir's CO2 laser lenses are available in 3 grades :


Recommended high quality CO2 lenses from Ophir
Recommended high quality CO2 lenses from Ophir

Duralens is a very low absorbent lens, only ≥0.2%, which makes the lens heat resistant than any other brand in the market, making it far more reliable than any other brand. ***


Type of Lens Co2 Chapter 2 How to check the type of lens Co2
Type of Lens Co2 Chapter 2 How to check the type of lens Co2

Demonstrates a simple way to identify a CO2 lens surface (concave, convex or plano) using the len's surface as a mirror. Identify lens surface: find out whether your CO2 laser lens is : Plano convex lens (Po/Cx) or Meniscus lens (Men)


Type of Lens Co2 Chapter 1 Type of Lens Co2
Type of Lens Co2 Chapter 1 Type of Lens Co2

2 Kinds of Surface 1.Plano convex (PLCX) 2.Concave convex or Meniscus (MEN)


Chapter 4 Mirror Contamination, Beam Alignment Failure and Loss of coating
Chapter 4 Mirror Contamination, Beam Alignment Failure and Loss of coating

Black discoloration proceeding towards center may indicate a water leakage from the mirror mount, evaporating coolant in beam path or moisture in beam purge.


Chapter 3 Beam mode and Mechanical stress
Chapter 3 Beam mode and Mechanical stress

In this case, we see a massive cross the boards crack, followed by an uncentered burn mark covering the down left area of the CX side of the lens.
 


Lens Condition Analysis Lens contamination
Lens Condition Analysis Lens contamination

Star shaped cracks Uneven heat distribution of a focusing optic will frequently cause a star shaped fracture. Common causes of uneven heat distribution includes


Lens Condition Analysis
Lens Condition Analysis

Some of Ophir's and Photonics Science best customers are experienced laser technicians all over the world. The Lens failure analysis sums up a small portion of their knowhow and shares their experience in supporting laser systems frequent technical proble


หลักความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์
หลักความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์

ความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์ ซึ่งอันตรายที่เกิดจากเลเซอร์มี 3 ส่วนหลัก ๆ คือ 1. อันตรายจากลำแสงเลเซอร์ ซึ่งจะมีผลต่อนัยน์ตาของคนเรามากกว่าส่วนอื่นของร่างกาย 2. อันตรายจากความต่างศักย์สูง ที่อยู่ในเลเซอร์และแหล่งจ่ายไฟ 3. อันตรายจากสารเลเซอร์ ในเลเซอร์บางช


วิธีการทำความสะอาดเลนส์
วิธีการทำความสะอาดเลนส์

ข้อควรระมัดระวังทั่วไป : ไม่ควรสัมผัสพื้นผิวด้านหน้าของฟิล์มที่เคลือบ ในการจับ เลนส์ควรจับด้านข้างของตัวเลนส์เสมอ ควรสวมใส่ถุงนิ้วยางที่ไม่มีแป้งหรือถุงมือยางทุกครั้ง เมื่อมีการสัมผัสเลนส์เสมอ เนื่องจากมือเปล่าอาจจะ มีน้ำมันและฝุ่นละออง ซึ่งจะสร้างความเสี


โปรแกรมช่วยค้นหาเลนส์ “Lenselector™ Online Service”
โปรแกรมช่วยค้นหาเลนส์ “Lenselector™ Online Service”

โปรแกรมค้นหาเลนส์แบบออนไลน์ ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เหมาะสำหรับทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน โดยท่านสามารถค้นหาเลนส์ได้โดยผ่านระบบออนไลน์ ทั้งทางระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเลนส์รวมแสง กระจกในห้องลำเลียงแสงเ


ทำไมเลนส์ Black Magic™ จึงช่วยเพิ่มมูลค่า
ทำไมเลนส์ Black Magic™ จึงช่วยเพิ่มมูลค่า

ถ้าเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างเลนส์มาตราฐานโดยทั่วไปที่มีค่าการดูดกลืนแสงภายในเลนส์ 0.2% กับเลนส์ Black Magic™ (สีดำ) พบว่าเลนส์ Black Magic™ จะมีอายุการใช้งานนานกว่าเลนส์มาตรฐานถึง 2 เท่าหรือมากกว่าและยังสามารถตัดงานบนแผ่นอลูมิเนียมและสแตนเลสได้ดี ซึ่งพบว่า


ผลของการสะสมความร้อนภายในเลนส์จากแสงเลเซอร์ความเข้มสูง
ผลของการสะสมความร้อนภายในเลนส์จากแสงเลเซอร์ความเข้มสูง

เมื่อแสงเลเซอร์ผ่านไปยังเลนส์รวมแสงจะเกิดความร้อนขึ้น เนื่องจากแสงเลเซอร์บางส่วนถูกดูดกลืน โดยมากแล้วการดูดกลืนแสงจะเกิดขึ้นที่เนื้อสารที่ใช้เคลือบบนผิวของเลนส์เพื่อป้องกันการสะท้อนแสงและที่บริเวณฝุ่นหรือสิ่งสกปรกบนพื้นผิวของเลนส์ ซึ่งการดูดกลืนแสงเลเซอร


Video: วิธีการวัดความยาวโฟกัสของอุปกรณ์ทางแสง
Video: วิธีการวัดความยาวโฟกัสของอุปกรณ์ทางแสง

วิธีการวัดความยาวโฟกัสของเลนส์รวมแสงในระบบคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (CO2)  โดยใช้เพียงไม้บรรทัดและแสงภายในห้องเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถดูวิธีการวัดได้จากวิดีโอ


Thai Brand of Laser Robot
Thai Brand of Laser Robot

Thailand must rely on the import of machinery from foreign countries with tens billions baht. Manufacturers who import technologies from foreign countries have the same target in finding technologies, machinery and equipment for responding to the market d


Speed up your process by SPEEDY Laser Cutting
Speed up your process by SPEEDY Laser Cutting

Photonic Science offers the new laser cutting and engraving machine “SPEEDY” which is highly efficient laser cutting system for maximum profitability. The combination of highest productivity, processing surface in standard plate dimensions, longest system