H
ead Office


Photonics Science Co., Ltd.
9/10 Chao Khun Thahan Rd., Khlong Sam Prawet,
Lat Krabang, Bangkok, 10520 Thailand.
Tel. +66 2172 8578 (8 lines automatic)
Fax. +66 2172 8579
E-mail : Sales@photonics-science.com


B
angkok Branch


Photonics Science Co., Ltd.
International Jewelry Hub 1179/36
Room 505,506, 5th Floor, Charoenkrung Rd.,
Bangkok 10500 Thailand.
Tel. +66 2001 3669
E-mai Sales@photonics-science.comC
hiang Mai Branch


Photonics Science Co., Ltd.
411/24  Star Avenue
Mahidol Road,Thasala, Muang, Chiang Mai 50000 Thailand
Tel. +66 53 245931-2
Fax. +66 53 245933
V
ietnam Branch


Chi nhánh Việt Nam
Ông: TRAN VAN THANG
Vị trí: Sales Executive
Điện thoại: (+84) 965-888-297
Email: Thang.t@photonics-science.com


TRAN VAN THANG
Position:
Sales Executive
Tel: (+84) 965-888-297
Email: Thang.t@photonics-science.com