A
rticles


บทปฐมภูมิ (คำแนะนำในการทำความสะอาด)

ข้อควรระวังเบื้องต้น

-        ไม่ควรสัมผัสพื้นผิวที่มีสารเคลือบ เราควรหยิบจับเลนส์บริเวณด้านข้างเสมอ

-        ควรสวมถุงมือนิ้วหรือถุงมือไนไตรล์ (Nitrile) เมื่อหยิบจับเลนส์ หากใช้มือเปล่าอาจจะทำให้เกิดการทิ้งน้ำมันและสิ่งสกปรก ซึ่งจะไปทำให้เกิดความเสียหาย ประสิทธิภาพก็ลดลงด้วย

-        ห้ามใช้เครื่องมือหรือวัตถุมีคม เมื่อดำเนินการกับเลนส์ หรือเมื่อมีการต้องถอดเข้า ถอดออกเลนส์จากบรรจุภัณฑ์

-        เตรียมพื้นที่การทำงานในบริเวณที่สะอาดและบนพื้นที่ราบเรียบ ซึ่งปราศจากน้ำมันจาระบีสิ่งสกปรก ฯลฯ

-        เลนส์จะเกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายหากไปวางบนพื้นผิวที่แข็ง เมื่อกล่องบรรจุภัณฑ์ ถูกเปิดออกแล้วให้วางมันลงบนกระดาษสำหรับอ็อพติค  หรือผ้านุ่ม ๆ หรือบนโฟมในบรรจุภัณฑ์ หรือแท่นวางเลนส์