A
rticles


แนะนำผลิตภัณฑ์เลนส์ Co2คุณภาพสูงจาก Ophir

เลนส์สำหรับเครื่องเลเซอร์ Co2ของ Ophir จะผลิตออกมาเป็น 3 เกรด ดังนี้

สามารถเลือกได้ตามเกรดสินค้า เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

 

ตอนที่ 1 เลนส์เกรดมาตรฐาน

1. เกรด Standard (Duralens) เลนส์เกรดมาตาฐาน ค่าดูดกลืนต่ำ 0.2 %

               Duralens เป็นเลนส์ที่มีค่าดูดกลืนต่ำมากเพียง ≥0.2 %ทำให้เลนส์ร้อนช้ากว่ายี่ห้ออื่นๆ ในตลาด ทำให้การตัดงานมีคุณภาพดีกว่ายี่ห้ออื่น ได้นานกว่า เป็นที่ยอมรับของ OEM’s ทุกยี่ห้อ***

               เลนส์นี้จะเหมาะกับลูกค้าที่ใช้งานเครื่องตัดเลเซอร์ ที่ไม่หนักมาก หรือการใช้งานตัดกำลังสูงๆ ไม่นานเกินควร ซึ่งจะทำให้การตัดงานได้คุณภาพดี แต่ประสิทธิภาพในการตัดนั้นจะเริ่มค่อยๆ ลดลง เมื่อตัดด้วยกำลังหนักๆ ต่อเนื่อง เช่น ถ้าตัดเป็นเวลานานติดต่อกันหลายชั่วโมง หรือตัดงานที่หนาเกินไปติดต่อกันนานๆ จะทำให้เลนส์ร้อนจัดมาก (Heat)ความแม่นยำของโฟกัสก็จะลดลง

จุดเด่นของ Duralens- ค่าดูดกลืนต่ำเพียง ≤0.2%
- มีความทนทานสูง
- อนุมัติโดย OEM’s แล้ว
- มีให้เลือกแบบเลนส์อย่างเดียว หรือเลนส์ประกอบกับ Housing
- สามารถใช้ได้กับเลเซอร์ OEM’s ทุกรุ่น

สามารถเลือกใช้งานโฟกัสให้เหมาะสมได้โดย มีให้เลือก 3 แบบได้แก่
1. Focus 5” เหมาะสำหรับงานตัดบางๆ 1-5มม.
2. Focus 7.5” เหมาะทำงานที่มีความหนาปานกลาง 6-15มม.
3. Focus 10” เหมาะทำงานตัดที่มีความหนามากๆ 16มม. ขี้นไป

 

***เว้นแต่ว่าปัญหานั้นอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆแล้วมีผลกระทบ