H
ead Office


Photonics Science Co., Ltd.
9/10 Chao Khun Thahan Rd., Khlong Sam Prawet,
Lat Krabang, Bangkok, 10520 Thailand.
Tel. +66 2172 8578 (8 lines automatic)
Fax. +66 2172 8579
E-mail : Sales@photonics-science.com


B
angkok Branch


Photonics Science Co., Ltd.
International Jewelry Hub 1179/36
Room 505,506, 5th Floor, Charoenkrung Rd.,
Bangkok 10500 Thailand.
Tel. +66 2001 3669
E-mai Sales@photonics-science.comC
hiang Mai Branch


Photonics Science Co., Ltd.
411/24  Star Avenue
Mahidol Road,Thasala, Muang, Chiang Mai 50000 Thailand
Tel. +66 53 245931-2
Fax. +66 53 245933
V
ietnam Branch


Chi nhánh Việt Nam
Bà: Nguyễn Thị Vinh
Vị trí: Sales Executive
Điện thoại: +66 2172 8578 Ext.29
Fax: +66 2172 8579
Email: vinh.n@photonics-science.com


Nguyen Thi Vinh
Position:
Sales Executive
Tel: +669 4620 6999
Fax: +662-172 8578 Ext. 29
Email: vinh.n@photonics-science.com