บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด
9/10 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร. (66)2172-8578 แฟ็กซ์ (66)2172-8579
อีเมล์ : jobs@photonics-science.com


(*)
  • (*)
    (*)

    • (*)
    • เริ่ม (From)
    • สิ้นสุด (To)
แนบไฟล์เอกสาร
แนบไฟล์รูปภาพ