A
rticles


กรณี D คือการทำความสะอาดสำหรับเลนส์เก่าที่ผ่านการใช้งานมานาน และหนัก มีคราบติดสกปรกมาก รวมทั้งเศษเม็ดน้ำโลหะ ที่ติดฝัง เป็นวิธีการทำความสะอาดที่รุนแรงที่สุด วิธีการนี้จะใช้เฉพาะหลังจากพยายามใช้กรณี A,B หรือ C  แล้วไม่ได้ผล  จะใช้วิธีการขัดด้วยน้ำยาขัดผิวงานเจียรนัย ซึ่งเป็นน้ำยาที่มีผงขัดขนาดเล็กระดับไมครอนผสมอยู่ในน้ำบริสุทธิ์ 

ข้อควรระวัง ไม่ควรขัดบ่อยครั้ง เพราะการขัดทุกครั้งจะทำลายสารเคลือบผิวเสมอ
กรณีนี้จะใช้กับเลนส์ที่เม็ดเศษโลหะติดแบบไม่แน่นมากและเป็นเพียงวิธีที่จะใช้เลนส์แบบชั่วคราวก่อนทิ้งหรือเปลี่ยนใหม่เท่านั้น 
ห้าม นำมาใช้ขัดกับกระจกสะท้อนแสงเลเซอร์เป็นอันขาด
 

 

วิธีการทำความสะอาด

1.วางเลนส์หรือกระจกบนแท่นวาง 

 

2.จากนั้นใช้กระดาษเช็ดเลนส์, ก้านพลาสติกที่พันปลายโฟมหรือสำลีพิเศษ ที่มีลักษณะนุ่มและสะอาด (ชื่อทางการค้า คือ Micro Absorbond Swab ,  Cotton Swab หรือ Cotton Ball ซึ่งเป็นสำลีหรือก้านพลาสติกสำหรับใช้ในงานทำความสะอาดเลนส์โดยเฉพาะ) 

คำเตือน
ห้าม นำสำลีหรือก้านพลาสติกที่ใช้สำหรับงานพยาบาล, ที่ทำความสะอาดหู หรือ อื่นๆ มาใช้ เพราะอาจทำให้สารตกค้างบนพื้นผิว และเกิดรอยขีดข่วนบนเลนส์
3.หยดน้ำยาบนกระดาษเช็ดเลนส์, ก้านพลาสติกที่พันปลายโฟมหรือสำลีพิเศษสำหรับขัดที่ทำจากผงอะลูมินาออกไซด์ (Alumina Oxide Polish)   คุณภาพเกรดที่มีความบริสุทธิ์  ประมาณ 5 หยด
4.ทำการเช็ดพื้นผิวอย่างช้าๆ ตรงบริเวณที่เปื้อน ให้เช็ดวนไปมาคล้ายตัว “ S ” เพื่อต้องการให้เกิดการทำปฏิกริยาของน้ำยากับสิ่งสกปรกเอง มิใช่เกิดจาก การขัดพื้นผิว
ห้าม ขัดพื้นผิว เพราะการขัดพื้นผิวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อฟิล์มที่เคลือบบนผิวเลนส์หรือกระจกได้