A
rticles


ตอนที่ 2  กรณีพบฝุ่นละออง เขม่า หรืออนุภาคขนาดเล็กบนพื้นผิว

กรณีที่ A. คือการทำความสะอาดที่ใช้กับ เลนส์ และกระจกที่มีสภาพใหม่ ที่พบเพียงฝุ่นหรือ อนุภาคขนาดเล็กหรือเขม่า ที่ตกหล่นบนพื้นผิวก่อนการติดตั้ง (มักจะเป็นฝุ่น หรือ รอยนิ้วมือที่ติดไม่แน่น) 

 

ขั้นตอนการทำความสะอาด

1. การทำความสะอาดเลนส์ควรใช้แท่นวางเลนส์ เพื่อการทำความสะอาดที่คล่องตัว รวมถึงถนอมเลนส์ไม่ให้ไปสัมพันธ์กับพื้นผิว จากนั้นให้ใช้กระเปาะเป่าลมขนาดเล็ก เป่าฝุ่นละอองหรือเศษที่มีขนาดเล็กออกอย่างเบาๆ ไม่ควรใช้ลมที่มาจากปั๊มลมเนื่องจากเป็นแหล่งที่มาของอากาศที่ไม่สะอาด และอาจมี ฝุ่น ไอน้ำมัน ปนเปื้อนอยู่  อันที่จริงแล้วผู้ผลิตเลนส์จะใช้ อากาศที่สะอาดที่บรรจุในกระป๋องสเปรย์ 

 

 

 

แนะนำให้เป่าฝุ่นออกก่อนทำการเช็ด เพราะหากทำการเช็ดขณะที่มีฝุ่นจะทำให้เลนส์เป็นรอยข่วนได้ทันที ส่งผลให้เกิดตำหนิที่ผิวสารเคลือบได้ ระหว่างปฎิบัติควรสวมถุงมือทุกครั้งเพื่อลดปัญหาสิ่งแปลกปลอมไปทำลายสารเคลือบผิวเลนส์

 

2. นำเลนส์ไปวางบนแท่นวางเลนส์ ส่วนกระจกควรระวังด้านที่เป็นกระจกไม่ให้ไปสัมผัสกับของแข็ง จากนั้น หยด Propanol, Propanol -2 , Propan-2-ol   คุณภาพเกรดความบริสุทธิ์  99.96% เพียงเล็กน้อย ลงบนกระดาษเช็ดเลนส์ เช็ดวนไปมาคล้ายตัว     “ S ”  หรือ จากซ้ายไปขวา หรือ ขวาไปซ้ายก็ได้ หากยังไม่สะอาด สามารถเช็คซ้ำได้อีกครั้ง ด้วยกระดาษแผ่นใหม่ หรือกลับในด้านที่สะอาด

 

คำเตือน 
ห้าม หมุนกระดาษเป็นวงกลมเพราะอาจทำให้ฝุ่นละอองยังคงอยู่บนเลนส์เช่นเดิม 
ห้าม นำกระดาษที่ไม่ได้หยดน้ำยามาเช็คเลนส์ เพราะอาจเกิดรอยขีดข่วนบนเลนส์
 

 

*** หาก กรณี A นี้ไม่สามารถขจัดคราบได้ ให้เพิ่มขั้นตอนการทำความสะอาด ด้วยกรณี B 
(สามารถดูขั้นตอนการทำความสะอาด กรณี B ได้ที่ บทความ เรื่อง การทำความสะอาด และวิธีการดูแลรักษาเลนส์ Co2 ตอนที่ 3 )