A
rticles


ความเป็นมาของ FabLabs, Maker Spaces

     Fablabs ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2001  โดย Prof. Niel Gershenfeld  โดยแห่งแรกตั้งอยู่ที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) เพื่อเป็นพื้นที่ไว้สำหรับพบปะ และสร้างสรรค์งานนวัตกรรมใหม่ๆของชาวเมกเกอร์  การพัฒนาต้นแบบงานของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ที่ต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น เครื่องมือช่าง  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องตัดเลเซอร์ ฯลฯ ซึ่งเครื่องมือบางชิ้นมีราคาสูงเกินกว่าจะซื้อหาไว้ใช้เอง  ศูนย์ปฏิบัติการที่เรียกว่า Fablabsจึงเกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดต้นทุนให้กับนักพัฒนา รวมทั้งยังมีมิตรสหาย   ที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การทำงาน DIY จึงกลายเป็น DIT หรือ Do it together

 

นโยบายไทยแลนด์ 4.0

 • เป็นศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
 • ให้นักเรียน นักศึกษา ได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยนำจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานในกระบวนการเรียนรู้
 • สร้างต้นแบบได้ทันทีโดยไม่เสียเวลา และป้องกันการลอกเลียนแบบจากการที่จ้างร้าน หรือบุคคลภายนอก
 • มีศูนย์ปฏิบัติการให้นักเรียน นักศึกษาได้สร้างจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ความเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ "เมกเกอร์" (Maker) นำเสนอความรู้ด้าน STEM Education ออกมาในรูปแบบผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ของตนเองได้อย่างอิสระ เป็นจุดเริ่มต้นสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ประเทศ
 • ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่าง นักประดิษฐ์ ผู้ชำนาญการด้านต่างๆ ผู้ผลิต นักลงทุน และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

 

 

เครื่องตัดและแกะสลักด้วยเลเซอร์

สำหรับFabLabs, Maker Spaces , โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

 

   ในยุคของการผลิตแบบดิจิตัลมีการนำวัสดุที่แตกต่างกันมากมาย เช่น กระดาษ,ไม้MDF, ไม้,อะคริลิค,สิ่งทอ, พลาสติก,ยาง, โพลีเอสเตอร์ หรือ ฟิล์ม ซึ่งวัสดุที่กล่าวมานี้ สามารถผลิตโดยเครื่องเลเซอร์ Trotec ได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถทำงานได้ทุกชนิดทั้งตัด และแกะสลักโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือเหมือน CNC, Routerมีรอยตัดที่เล็กจึงทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความละเอียด  ดังนั้นวัสดุเกือบทุกประเภทสามารถนำเลเซอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

 

Make All : for FabLabs, Maker Spaces

 • การทำแบบจำลอง
 • ต้นแบบการก่อสร้าง
 • งานDIY
 • การผลิตแบบจำลองและโมเดล
 • งานดีไซน์

 ฟังชั่นและข้อดีของเทคโนโลยีเลเซอร์

 • ทำงานได้ทุกชนิดทั้งตัด และแกะสลักโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
 • ใช้งานได้กับวัสดุที่หลากหลาย และปรับแก้แบบได้อย่างง่ายดาย
 •  สามารถทำงานได้ละเอียดและแม่นยำ
 • ใช้งานง่ายโดยสามารถส่งตรงจาก CAD หรือโปรแกรมกราฟฟิกไปยังเลเซอร์ได้เลย
 •  ไม่มีส่วนที่สึกหรอจากการสัมผัสชิ้นงาน
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

 

 

วัสดุที่เหมาะสำหรับกับการประยุกต์ใช้
 • อะคริลิค
 • ฟิล์ม
 • ยาง
 • ไม้
 • กระดาษการ์ด
 • กระดาษ
 • โพลีเอสเตอร์
 •  หนัง
 •  โฟม
 •  สิ่งทอ
 •  พลาสติก
 •  ไม้ MDF
 •  และอื่นๆอีกมากมาย