A
rticles


 

การวิเคราะห์สภาพกระจกที่ปนเปื้อน

มีการปนเปื้อนบนกระจกเป็นสีดำๆบริเวณจุดศูนย์กลาง อาจบ่งบอกถึงการรั่วซึมของน้ำ จากชุดที่ใส่กระจก หรือเกิดจากการระเหยไอเย็นในเส้นทางของลำแสง หรือความชื้นจากการบำรุงรักษาในชุดกระจก 

 

 

ผิดพลาดที่เกิดจากการปรับตั้งลำแสงเลเซอร์

>> ลำแสงเลเซอร์ที่ถูกส่งผ่านมาไม่ขนานกับแกนใดแกนหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งแกน จนไปปะทะกับเลนส์ ทำให้เกิดความเสียหาย

>> ตำแหน่งของลำแสงเลเซอร์ไม่ได้อยู่ศูนย์กลาง

 

 

สาเหตุที่ทำให้สารเคลือบผิวเลนส์ กระจกเกิดความเสียหาย

>> การทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง (ทำให้เกิดสารตกค้าง)

>> อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีคุณภาพไม่ดี หรือไม่ถูกต้อง

>> การทำความสะอาดที่รุนแรงเกินไป (จนเป็นรอยขีดข่วน)

>>เลนส์ที่ใช้มีคุณภาพต่ำ

 

ที่มา:http://www.ophiropt.com/co2-lasers-optics/focusing-lens/knowledge-center/lens-failure?r=drp