A
rticles


ข้อควรระมัดระวังทั่วไป :

 

1.ไม่ควรสัมผัสพื้นผิวด้านหน้าของฟิล์มที่เคลือบ ในการจับ เลนส์ควรจับด้านข้างของตัวเลนส์เสมอ
 
 
2.ควรสวมใส่ถุงนิ้วยางที่ไม่มีแป้งหรือถุงมือยางทุกครั้ง เมื่อมีการสัมผัสเลนส์เสมอ เนื่องจากมือเปล่าอาจจะ มีน้ำมันและฝุ่นละออง ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อคุณภาพของ เลนส์
 
 

3. ไม่ควรใช้เครื่องมือใดๆหรือวัตถุมีคมในการจับ สัมผัสเลนส์หรือเมื่อนำอุปกรณ์ออกจากบรรจุภัณฑ์

 

 

4. ในกระบวนการเตรียมชิ้นงานเพื่อทำความสะอาด พื้นผิวที่ใช้สำหรับการเตรียมจะต้องสะอาด ราบเรียบ ปราศจากน้ำมัน จารบี และฝุ่นละออง ฯลฯ

5. ระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วน ซึ่งเลนส์จะเกิดรอยขีดข่วนง่ายถ้าหากวางไว้บนพื้นผิวที่แข็ง ดังนั้นเมื่อเลนส์ที่ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ จำเป็นจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง ควรวางบนกระดาษเช็ดเลนส์ และในการจัดเก็บต้องห่ออุปกรณ์ไว้ดังเดิมด้วยกระดาษเช็ดเลนส์ จากนั้นควรนำกระดาษเช็ดเลนส์และเลนส์มาวางบนผ้านุ่มหรือโฟมแล้วนำใส่ไว้ในกล่องบรรจุภัณฑ์ 

3. ค่อยๆเช็ดพื้นผิวอย่างช้าๆ โดยไม่ควรขัดพื้นผิว (ซึ่งการขัดพื้นผิวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อฟิล์มที่เคลือบหรือต่อเลนส์เอง)ในการเช็ดพื้นผิวจะเช็ดให้เช็ดในทิศทางเดียว

4. ถ้าหากพื้นผิวยังคงมีคราบหลงเหลืออยู่ให้เช็ดซ้ำอีกครั้ง จนกระทั่งไม่มีริ้วรอยของสิ่งเจือปนหรือคราบน้ำยาหลงเหลืออยู่

 

วิธี B (II)

สภาพของเลนส์:การเจือปนในระดับปานกลาง (น้ำลาย น้ำมัน)

 

วิธีการทำความสะอาด

1. ใช้สำลีที่สะอาดหรือสำลีพันก้าน

2. ใช้กรดอะซิติก หรือน้ำส้มสายชู ที่มีความเป็นกรด 6 % ชุบลงบนสำลี โดยที่สำลีจะต้องไม่แห้ง

3. ค่อยๆเช็ดพื้นผิวอย่างช้าๆ โดยไม่ควรขัดพื้นผิว (ซึ่งการขัดพื้นผิวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อฟิล์มที่เคลือบหรือต่อตัวอุปกรณ์เอง)ในการเช็ดพื้นผิวจะเช็ดให้เช็ดในทิศทางเดียว

4. ถ้าหากพื้นผิวยังคงมีคราบหลงเหลืออยู่ให้เช็ดซ้ำอีกครั้ง จนกระทั่งไม่มีริ้วรอยของสิ่งเจือปนหรือคราบน้ำยาหลงเหลืออยู่

5. ค่อยๆวางกระดาษเช็ดเลนส์ลงบนเลนส์ จากนั้นหยด Propanol/Ethanol (CP grade)เพียงเล็กน้อยลงบนกระดาษเช็ดเลนส์ โดยใช้หลอดหยดและค่อยๆดึงกระดาษไปทางด้านที่แห้งออกจากตัวอุปกรณ์ จนกระทั่งไม่มีการสัมผัสระหว่างกระดาษเช็ดเลนส์และเลนส์

 

 วิธี C

ในกรณีที่มีปนเปื้อนบนพื้นผิวอย่างรุนแรง หรือเกิดจากการสปัตเตอร์ของโลหะบนพื้นผิวเลนส์ วิธีการนี้จะใช้เฉพาะหลังจากพยายามใช้วิธี A และ B

 

สภาพของเลนส์:การปนเปื้อนบนพื้นผิวอย่างรุนแรง หรือเกิดจากการสปัตเตอร์ของโลหะบนพื้นผิวเลนส์ การทำความสะอาดนี้อาจจะจำเป็นจะต้องใช้เนื่องมาจากการใช้งานหนักของเลนส์ อย่างไรก็ตามบางประเภทการปนเปื้อนก็ไม่สามารถเอาออกไปได้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์แสง

 

วิธีการทำความสะอาด :วิธีการนี้อาจจะกัดกร่อนพื้นผิวของเลนส์ หากมีการเปลี่ยนแปลงของสีผิว ควรหยุดทันที

1. ใช้สำลีที่สะอาดหรือสำลีพันก้าน

2. จากนั้นเช็ดด้วยน้ำยาสำหรับขัดที่ทำจากผงอะลูมินาออกไซด์ (Alumina Oxide) ลงบนสำลี

3. ในการเช็ดพื้นผิวจะเช็ดให้เช็ดในทิศทางเดียว หลีกเลี่ยงการกดและขัดบนพื้นผิวของเลนส์

4. ใช้ Propanol/Ethanol (CP grade) ชุบลงบนสำลี จากนั้นใช้สำลีค่อยๆเช็ดพื้นผิวเบาๆแต่เช็ดอย่างละเอียด(ไม่ควรใช้สำลีที่แห้งในการเช็ดพื้นผิว)

5. ตรวจสอบพื้นผิวด้านของเลนส์ภายใต้แสงไฟ โดยมีพื้นหลังเป็นสีดำ ถ้าหากยังมีสิ่งตกค้างยังคงหลงเหลือจะต้องทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4 จนกว่าพื้นผิวะสะอาด