A
rticles


 

ข้อดีของการลดค่าการดูดกลืนแสงของเลนส์

 

ทำไมเลนส์ Black Magic™ จึงช่วยเพิ่มมูลค่า
 
ถ้าเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างเลนส์มาตรฐาน
โดยทั่วไปที่มีค่าการดูดกลืนแสงภายในเลนส์ 0.2% กับ
เลนส์ Black Magic™ (สีดำ) พบว่าเลนส์ Black Magic™ 
จะมีอายุการใช้งานนานกว่าเลนส์มาตรฐานถึง 2 เท่าหรือ
มากกว่าและยังสามารถตัดงานบนแผ่นอลูมิเนียมและสแตนเลสได้ดี ซึ่งพบว่าครีบที่เกิดจากการตัดมีน้อยลง จึงช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการผลิต
 
ประโยชน์ที่ได้จากเลนส์ Black Magic™ 
 
เลนส์ในระบบคาร์บอนไดออกไซด์ จะผลิตมาจาก วัสดุ Zinc Selenide (ZnSe) เนื่องจากมีค่าการทะลุผ่านของแสงสูงที่ความยาวคลื่น 10.6 µm. จากผลกระทบของค่าการดูดกลืนความร้อนมีผลต่ออายุการใช้งานของเลนส์นั้น บริษัท Ophir จึงได้มีการพัฒนาเลนส์ Black Magic™ ขึ้นเพื่อลดค่าการดูดกลืนภายในเลนส์และเคลือบด้วยสารที่มีความทนทานสูง มีความทนทานต่อการกระเด็นของโลหะและฝุ่นละออง จึงง่ายต่อการทำความสะอาดมากกว่าสารเคลือบชนิดอื่น 
 
ขณะที่เครื่องเลเซอร์ทำงาน จะส่งผลทำให้เลนส์รวมแสงร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นจะเป็นสาเหตุทำให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนแปลง แต่เลนส์ Black Magic™ ความยาวโฟกัสจะเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าเลนส์มาตรฐาน เนื่องจากสารเคลือบของเลนส์ Black Magic™  มีความต้านทานต่อความร้อนและมีค่าการดูดกลืนแสงน้อย คือ กุญแจสำคัญที่ทำให้คุณภาพในการตัดดี อีกทั้งสารเคลือบยังเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะช่วยในเรื่องการดูแลรักษาเลนส์ เนื่องจากการทำความสะอาดที่รุนแรงนั้นจะไปทำลายสารเคลือบ แต่สารเคลือบของเลนส์ Black Magic™ จะทนทานต่อการทำความสะอาดที่รุนแรงได้มากกว่าเลนส์มาตรฐาน
 
เลนส์ Black Magic™ สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงความชื้นของอากาศ แม้ในระหว่างวันที่มีความชื้นสูงแต่เลนส์ Black Magic™ ก็ยังสามารถใช้งานได้ดี ซึ่งต่างจากเลนส์มาตรฐาน ความชื้นในอากาศจะมีผลต่อเลนส์ อาจจะทำให้คุณไม่สามารถตัดงานได้ดีในวันที่มีความชื้นสูง 

 
เลนส์ Black Magic™ จะให้ค่าการทะลุผ่านของแสงและกำลังวัตต์ออกมาสูง จึงลดโอกาสที่จะเกิดการสะท้อนแสงกลับเข้าไปในห้องกำเนิดแสง (Resonator) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อเกิดปัญหาการทำลายกระจกภายในเครื่องเลเซอร์
 
เลนส์ Black Magic™ สามารถใช้สำหรับตัดเหล็ก อลูมิเนียมและสเตนเลสได้ดี มีคุณภาพของชิ้นงานตัดดีกว่าเลนส์มาตรฐาน โดยยืนยันจากผู้ใช้งานจำนวนมาก พบว่า
 
เลนส์ Black Magic™ สามารถใช้ตัดงานได้อย่างแม่นยำและสะอาด เนื่องจากการเกิดหยดของเศษโลหะที่เกิดขึ้นบริเวณขอบของผิวงานตัดหรือครีบของเศษโลหะที่เกิดจากการตัดน้อยลง 
 
เมื่อนำเลนส์มาตรฐานและเลนส์ Black Magic™ ที่ผ่านการใช้งาน มาตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดแสงที่มีความแม่นยำสูง ด้วยเครื่อง Spirion ModeCheck™ เพื่อดูความเสียหายของของเลนส์ ซึ่งเห็นผลลัพธ์ว่าเลนส์ Black Magic™ มีความเสียหายจากการดูดกลืนแสงเลเซอร์น้อยกว่าเลนส์มาตรฐานได้อย่างชัดเจน
เลนส์ Black Magic™ ไม่มีสารกัมตภาพรังสีที่ก่อให้เกิดอันตราย แต่เลนส์ Black Magic™ มีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย คือไม่สามารถให้แสงนำวิถี HeNe (สีแดง) ผ่านตัวเลนส์ เพื่อเล็งตำแหน่งตัดได้ แต่ถ้าหากช่างของคุณมีความชำนาญแล้วจะสามารถใช้เลนส์ได้อย่างง่ายดายและอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยเลนส์ Black Magic™ มีจุดศูนย์กลางของแสงเหมือนกับเลนส์มาตรฐาน