A
rticles


          ที่ผ่านมาประเทศไทยต่างพึ่งพาการนำเข้าเครื่องจักรกลจากต่างประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท  โดยผู้ผลิตที่นำเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ หาเทคโนโลยีจาก เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ แต่การแสวงหาเครื่องจักรที่ดีมีประสิทธิภาพในการทำงานคงไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเพียงอย่างเดียวแล้ว เพราะวันนี้คนไทยก็สามาถผลิตเครื่องจักรที่ดีมีมาตรฐานได้ไม่น้อยหน้าต่างชาติเช่นกัน

          คุณชัยพล มหามงคลสวัสดิ์ Marketing & Business Development Director บริษัทโฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด เผยถึงจุดเริ่มต้นการสร้างเครื่องจักรภายใต้แบรนด์คนไทย กับนิตยาสาร “อินโนเวชั่น เวิลด์” ว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจของไทยขาดโอกาสในการทำธุรกิจแข่งขันกับประเทศอื่นได้ เพราะประสบกับปัญหาเครื่องจักรที่มีราคาแพง ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเครื่องมือ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมที่กล่าวมา จำเป็นต้องพึ่งพาและใช้เทคโนโลยีจากเครื่องจักรแทบทั้งสิ้น

          ดังนั้นบริษัทจึงมองเห็นโอกาสที่จะผลิตเครื่องจักรเลเซอร์ที่มีคุณภาพดีระดับโลก และใช้งานได้ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่ย่อมเยาออกสู่ตลาด โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทให้มากขึ้น จากระยะเวลาที่ผ่านมาเพียง 10 ปี บริษัทจึงสามารถผลิตเครื่องจักรเลเซอร์ภายใต้แบรนด์ Photonics Science ซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ผลิตสินค้าออกสู่ตลาดมามากกว่า 20 โมเดล ล่าสุดได้พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์เลเซอร์ สำหรับตัดพลาสติกรูปทรง 3 มิติ RoboCut Plast เป็นเครื่องจักรเลเซอร์ที่สามารถตัดวัสดุประเภทพลาสติกจากการขึ้นรูปลักษณะของงานเป็นรูปทรง 3 มิติ ซึ่งยังไม่มีเครื่องจักรเลเซอร์ชนิดนี้จำหน่ายในท้องตลาด

          จากประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้งานเลเซอร์สำหรับอุตสาหกรรม พบว่าผู้ผลิตสินค้ามีความต้องการในเบื้องต้น คือ ต้องการความหลากหลายในด้านรูปทรง มีความหลากหลายในการทำต้นแบบงาน ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำแบบโมลด์ และฟิกเจอร์ ต้องการเสนอตัวอย่างงานรวดเร็วและได้งานที่มีคุณภาพ ตัดชิ้นงานได้สวยต้องการลดขึ้นตอนในการผลิต ต้องการลดค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการะบวนการผลิต สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแทนแรงงานระดับฝีมือได้เป็นอย่างดี และลดการใช้บุคลากรจำนวนมากลงได้ รวมทั้งปัจจุบันการผลิตชิ้นงานยังต้องการความหลากหลายในด้านรูปทรง และความแม่นยำสูง ที่สำคัญต้องมีต้นทุนต่ำด้วย ดังนั้นหุ่นยนต์เลเซอร์สำหรับตัดพลาสติกจึงกลายเป็นทางเลือกใม่ให้แก่ผู้ผลิตสินค้าที่ต้องแข่งขันธุรกินในยุคปัจจุบันนี้ลงลึกกับขั้นตอนการผลิต

 

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นใช้แต่วัสดุเกรด A ในการผลิตหุ่นยนเลเซอร์ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำของโลก สำหรับขั้นตอนการะบวนการผลิตอาจแบ่งขั้นตอนการทำงานไว้ดังนี้

        1.เริ่มจากการประชุมหารือถึงความต้องการเครื่องจักรเลเซอรืในการใช้งานกับลูกค้า

         2.ระดมสมอง และนำความรู้ทางด้านเครื่องจักรกลและด้านเลเซอรืที่มีมาผสมผสานเพื่อสร้างข้อกำหนดคุณสมบัติของเลเซอร์ ได้แก่

ระบบเลเซอร์โดยเลเซอร์ที่นำมาใช้จะเป็นระบบปิดผนึกแน่นใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่งผ่านทางระบบลำเลียงแสงที่ปิดผนึกป้องกันฝุ่นได้ ในระบบเลเซอร์จะรวมถึงชุดหัวตัดพิเศษ ที่มีหัวฉีดก๊าซพร้อมกับระบบเป่าต่อเนื่องเพื่อป้องกันฝุ่นเขและสิ่งสกปรกมาเคลือบติดผิวเลนส์ได้ ส่วนระบบลำเลียงแสงและชุดหัวตัดจะถูกออกแบบโดยเฉพาะเพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการตัดที่ดีที่สุดสำหรับการตัดพลาสติก

หุ่นยนต์ เลือกใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ขับเคลื่อนได้ 6 แกน หุ่นยนต์นี้จุถูกติดตั้งอยู่บนฐานของเครื่องถูกจัดวางไว้อย่างถูกต้อง สามารถรับน้ำหนักได้ตามข้อกำหนดจากผู้ผลิตหุ่นยนต์โดยบริษํททำการออกแบบกลไกลติดที่ปลายแขนเพื่อใช้จับยึดฟิกเจอร์ ซึ่งจะทำงานผ่านโปรแกรมให้เคลื่อนที่ตามรูปร่างของชิ้นงานที่จะถูกตัดหุ่นยนต์ทุกรุ่นจะมีโปรแกรมสนับสนุนทำให้เกิดรอยตัดที่ราบเรียบเป็นแนวสวยและแม่นยำ  Accurate Path พร้อมทั้งมีโปรแกรมช่วยออกแบบเส้นทางการตัด Roboguide 3 บนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานจริงบนไฟล์ 3 มิติ ก่อนนำไปถ่ายทอดให้กับชุดควบคุมหุ่นยนต์

                หัวตัด หัวตัดประกอบเสร็จพร้อมใช้ตัดงานพลาสติก ABS มีอุปกรณ์ทางแสง ได้แก เลนส์รวมแสง ชุดฝาครอบป้องกันฝุ่น หัวฉีด ก๊าซ และชุดเป่าไล่ฝุ่นควันหน้าเลนส์รวมแสง รวมทั้งชุดลำแสงนำเพื่อใช้สำรวจแบบตัดก่อนการตัดจริง

3.ทำการออกแบบเครื่องจักรเลเซอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ โดยการออกแบบนี้สามารถจำลองภาพการทำงานให้เห็นถึงความสามาถของเครื่องจักรตามที่ลูกค้าต้องการ และต้องมีการพิจารณาแบบร่วมกันกับลูกค้าปรับแก้แบบจนกว่าจะได้ตามข้อกำหนดที่ต้องการ

4.นำแบบจำลองที่ได้มาจัดเตรียมซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการประกอบเครื่องจักร

5.หลังจากได้อุปกรณ์มาแล้วจึงนำมาประกอบเป็นเครื่องจักรเลเซอร์ตามแบบที่สร้างไว้

6.สร้างโปรแกรมและซอฟต์แวร์ในการใช้งานกับเครื่องจักรเลเซอร์และทำการทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้ตรบกับคำสั่งปฏิบัตงาน

7.ทำการทดสอบเครื่องจักรเลเซอร์และตรวจสอบ สำรวจความบกพร่องของเครื่องจักรเมื่อพบแล้วนำมาปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ

8.เมื่อปรับปรุงจนได้เครื่องจักรเลเซอร์ตามที่ต้องการแล้ว จึงนำเครื่องจักรเลเซอร์มาทำการทดสอบการผลิตกับชิ้นงานจริง ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า Optimization (ซอฟต์แวร์ กลไกการทำงาน) และทำการส่งมอบเครื่องจักรเลเซอร์ให้ลูกค้าต่อไป

 

สร้างความเชื่อมั่นทัดเทียมตลาดนอก

                คุณชัยพล กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันเครื่องจักรเลเซอร์ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพียงทางเดียว จึงทำให้เครื่องจักรเลเซอร์มีราคาสูง บริษัทได้เล็งเห็นปัญหาข้อนี้ดี และเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการเพื่อให้คนไทยได้ใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพดี ราคาย่อมเยาและเป็นเครื่องจักรโดยฝีมือคนไทย จึงสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคในประเทศที่ต้องการหาเครื่องมือมาช่วยในการผลิตสินค้า ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมของลูกค้าสามารถที่จะปรับปรุงผลิตภาพให้มีคุณภาพและมีต้นทุนที่แข่งข้นได้

 

          จากความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์เครื่องจักรเลเซอร์ของคนไทยขึ้นมา และด้วยประสบการณ์ของบริษัททั้งเป็นผู้ใช้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบ ผู้จำหน่าย เครื่องจักรเลเซอร์ มาเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี บวกกับความรู้และความเข้าใจในกลไกของตลาดและคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดและการใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นการโฆษณาจุดเด่นของเครื่องจักรเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ราคาไม่แพง มีความสามารถในการผลิตปริมาณชิ้นงานได้มากกว่าและเร็วกว่าต่อหน่วยชั่วโมง มีความใช้จ่ายในการผลิตสินค้าต่อหน่วยต่ำกว่า รวมทั้งพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จึงได้รับรองมาตรฐานระดับสากล อาทิ สำนักงานมาตรฐานอุตสากหกรรม และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น

          เป้าหมายในการสร้างเครื่องจักรเลเซอร์ที่เป็นนวัตกรรมของคนไทย ซึ่งมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนในการผลิตเครื่องจักรเลเซอร์อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เครื่องจักรที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทพยายามสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดในประเทศไทยก่อน แล้วขยายไปภาคเอเชียอาคเนย์และยขายต่อไปทั่วโลก ซึ่งในเชิงรุกนั้นบริษัทพยายามให้ลูกค้ายอมรับในคุณภาพของเครื่องจักรเลเซอร์ให้เทียบเท่ากับสินค้านำเข้าจากทางยุโรป และอเมริกา และในขณะเดียวกันก็สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในคุณภาพเครื่องจักรว่าเหนือกว่าสินค้าจากตลาดจีนไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ ราคา การใช้งาน และความมีมาตรฐานระดับสากล.

ที่มา : หนังสือ INNOVATION WORLD